Strona główna » regulamin

9:00 - 17:00 Pon - Sob

 ​info@dodajemyogloszenia.pl

REGULAMIN

Twoje Ogłoszenia:

I. nie mogą zawierać treści:
1. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ksenofobii lub konfliktów;
2. propagujących przemoc;
3. wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady dobrego wychowania;
4. wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd;
5. dotyczących towarów lub świadczenia usług, które nie istnieją lub co do których Użytkownik nie ma uprawnień;
6. fałszujących lub nie podających rzeczywistych właściwości lub cech towarów lub usług (takich jak rozmiar/metraż, przebieg, wiek, cena, lokalizacja, wynagrodzenie i tym podobne);
7. dotyczących świadczenia usług uznanych ogólnie za naganne, jak prostytucja, piramidy finansowe, lichwa.
8. dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym systemie podobnym;
9. zawierających informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz grach na automatach i na automatach o niskich wygranych;
10. dotyczących sporządzania projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i podobnych, jak również bezpośredniej pomocy przy zdawaniu jakichkolwiek zaliczeń, kolokwiów lub egzaminów;
11. dotyczących telepracy polegającej na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej (spamu)
12. dotyczących haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowy lub sieci teleinformatycznej;
13. dotyczących oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy, systemów i sieci teleinformatycznych.
 

TOWARY I USŁUGI ZABRONIONE:
1.towary i usługi zawierające treści pornograficzne, w szczególności dotyczące osób poniżej 15 roku życia i związane z użyciem przemocy oraz wykorzystaniem zwierząt;
2.gry hazardowe organizowane niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności bez odpowiedniego zezwolenia;
3.towary i usługi zawierające mowę nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub światopoglądowym;
4.towary i usługi zawierające treści naruszające prawa osób trzecich;
5.muzyka, filmy, oprogramowanie lub inne towary i usługi naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie, do znaków towarowych, patentowe i inne;
6.chemikalia;
7.narkotyki, środki psychoaktywne (w tym tzw. dopalacze), leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu produkty lecznicze, produkty paralecznicze oraz suplementy diety;
8.materiały wybuchowe i pirotechniczne;
9.wszelkie typy broni i amunicji, których posiadanie wymaga pozwolenia na broń w rozumieniu ustawy o broni i amunicji;
10.ludzkie i zwierzęce organy i tkanki;
11.towary lub usługi podrobione/sfałszowane;
12.oprogramowanie przeznaczone do podejmowania działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
13.bazy danych, w tym danych osobowych, adresowych, adresów e-mail, numerów telefonów i inne.
II. Ogłoszenia nie mogą zawierać odnośników do serwisów internetowych wymagających od usługobiorców uiszczania opłat z tytułu korzystania z tych serwisów jak i reklamy lub odnośników serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu.
III. Ogłoszenia nie mogą zawierać wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom Portalu, jak i „łańcuszków internetowych”;

USŁUGA UZNAJE SIĘ ZA ZREALIZOWANĄ :
1.Po wysłaniu przez dodajemyogloszenia.pl linków do zlecającego w postali adresów internetowych z danymi portalami
2.Ogłoszenie uznaje się za dodane:
- jeśli w spisie linków wysłanych do zlecającego jest aktywny link do danego ogłoszenia w dniu wysłania maila
- w spisie z adresami widnieje adnotacja - "Ogłoszenie zostało dodane - czeka na akceptacje administratora serwisu"
- jeśli w spisie linków wysłanych do zlecającego widnieje adnotacja "Ogłoszenie dodane - wymaga aktywacji z Państwa strony"